ย่าม เป็นหนึ่งในสิ่งจำเป็น ที่พระท่านใช้ใส่ของใช้จำเป็น เวลาเดินทางไปที่ต่างๆ ท่านจำเป็นต้องมีของติดตัวไว้ใช้

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์