วิธีการสั่งงานสั่งปัก

ขั้นตอนการสั่ง

1. เลือกสินค้าที่ต้องการสั่ง

2. เลือกสี ที่ต้องการ

3. เลือกรูปตรงกลาง

4. แจ้งตัวอักษรที่ต้องการให้มี

* กรุณาแจ้งสั่งทำล่วงหน้า 10-15 วัน (เผื่อเวลาครับ)

1. เลือกสินค้า (ตาลปัตรและย่ามแบบต่างๆ)​

แบบตาลปัตรประดิษฐ์ แบบพิเศษ

ตาลปัตร ประดิษฐ์ แบบพิเศษ ตัวหนังสือนูน สามารถเลือกรูปตรงกลางได้

ตัวอย่างข้อความ ” ที่ระลึกในงานอุปสมบท ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายอิ่มเอิม สุขกายสุขใจ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕”

 

แบบรูป 12 ราศี

ตาลปัตร ย่าม สัปทน หมอน สามารถสั่งเป็นชุดได้ โดยเลือกสี รูป ข้อความเดียวกันได้

ตัวอย่างงานอุปสมบท ” ที่ระลึกในงานอุปสมบท ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายอิ่มเอิม สุขกายสุขใจ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ “

ตัวอย่างงานทอดกฐิน : “ ที่ระลึกในงานทอดกฐิน ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายอิ่มเอิม สุขกายสุขใจ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ “

สามารถแจ้งข้อมูลให้ทางร้านจัดเรียงก่อนได้ครับ * 

แบบรูปทั่วไป

จะเป็นตาลปัตร จะมีรูป กรงจักร ,ดอกบัว ,เสมาธรรมจักร ,พานแว่นฟ้าครอบไตร

ตัวอย่างข้อความ ” ที่ระลึกในงานอุปสมบท ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายอิ่มเอิม สุขกายสุขใจ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕”

แบบสั่งปักเครื่องหมายพิเศษ

ตาลปัตร ย่าม สัปทน หมอน สามารถสั่งเป็นชุดได้ โดยเลือกสี รูป ข้อความเดียวกันได้

ตัวอย่างงานอุปสมบท ” ที่ระลึกในงานอุปสมบท ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายอิ่มเอิม สุขกายสุขใจ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ “

ตัวอย่างงานทอดกฐิน : “ ที่ระลึกในงานทอดกฐิน ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายอิ่มเอิม สุขกายสุขใจ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ “

* สามารถแจ้งข้อมูลให้ทางร้านจัดเรียงก่อนได้ครับ *

แบบตาลปัตรชุด เกิดแก่เจ็บตาย,ไปไม่กลับ ฯลฯ

ตาลปัตรชุด จะมีตาลปัตร 4 อัน ดังนี้

เกิด แก่ เจ็บ ตาย

ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น

เตอะแตะ โตงเตง เต่งตึง ต้องตาย

 

แบบตาลปัตรประดิษฐ์ รูปพระนูน/รูปบัวนูน

ตาลปัตร ประดิษฐ์ แบบพิเศษ ตัวหนังสือนูน สามารถเลือกรูปตรงกลางได้

ตัวอย่างข้อความ ” ที่ระลึกในงานอุปสมบท ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายอิ่มเอิม สุขกายสุขใจ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕”

 

2. สัปทน (ผ้าตาด / ผ้าดอก)

สัปทน ผ้าดอก

เลือกแบบผ้า ผ้าตาดทอง / ผ้าดอก
เลือกสี : เหลือง แดง เขียว ส้ม น้ำเงิน บานเย็น ชมพู

ตัวอย่างข้อความอุทิศให้ ” คุณแม่สุขใจ ประเสริฐศรี พร้อมลูกหลาน อุทิศให้ ตาเต็ม ยายจ้อย ศรีเมือง “

ตัวอย่างงานอุปสมบท ” ที่ระลึกในงานอุปสมบท นายอิ่มเอิม สุขกายสุขใจ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ สร้างถวาย อุทิศให้ ปู่เต็ม ยายจ้อย ศรีเมือง “

  • สามารถแจ้งข้อมูลให้ทางร้านจัดเรียงก่อนได้ครับ

3. หมอน (3 เหลี่ยม / 4 เหลี่ยม)

หมอน

หมอนจะมีแบบสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม สามารถสั่งเป็นชุดเดียวกับ ตาลปัตร ย่าม สัปทนได้ครับ

ตัวอย่างข้อความอุทิศให้ ” คุณแม่สุขใจ ประเสริฐศรี พร้อมลูกหลาน อุทิศให้ ตาเต็ม ยายจ้อย ศรีเมือง “

ตัวอย่างงานอุปสมบท ” ที่ระลึกในงานอุปสมบท นายอิ่มเอิม สุขกายสุขใจ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ สร้างถวาย อุทิศให้ ปู่เต็ม ยายจ้อย ศรีเมือง “

  • สามารถแจ้งข้อมูลให้ทางร้านจัดเรียงก่อนได้ครับ