วิธีประกอบพานแว่นฟ้า
วิธีประกอบพานแว่นฟ้า ที่สามารถประกอบเองได้ ทำตามได้ไม่ยาก เริ่มจากชิ้นต่อชิ้น เพื่อใช้วางผ้าไตรในงานนอุปสมบท งานกฐิน