วิธีการจัดไตรครอง 7 ชิ้น

วิธีการจัดผ้าไตรเต็ม 7ชิ้น จัดตามได้ง่ายๆ

ผ้าไตรครอง / ไตรเต็ม 7 ชิ้น
มีทั้งแบบผ้าโทเร และผ้ามิสลิน
5 ขันธ์ และ 9 ขันธ์
ขนาดสำหรับพระภิกษุ
1.80ม. >> สูงไม่เกิน 1.60ม.
1.90ม. >> สูงไม่เกิน 1.70ม.
2.00ม. >> สูงไม่เกิน 1.80ม. ประกอบด้วย
1. จีวร
2. สังฆาฏิ
3. สบง
4. อังสะ
5. รัดอก
6. รัดเอว
7. ผ้ากราบ