ข้อควรรู้ในการเลือกผ้าไตรอย่างเหมาะสม
1. ความสูงของพระภิกษุ
โดยทั่วไป เราจะใช้ความสูงของพระภิกษุ แล้วบวกเข้าไปอีก 20ซม. จะเป็นขนาดผ้าไตรที่เหมาสม

2. สีของผ้าไตร​ ซึ่งจะมีหลักๆคือ
สีทอง(ส้ม)
สีพระราชทาน(พระราชนิยม)
ควรสอบถามทางวัดที่จะถวายว่าพระท่านใช้สีอะไร

ทั้งนี้ทั้งนั้น ยังมีเรื่องความอ้วน-ผอม ของพระภิกษุ หากต้องการถวายแบบเจาะจง ควรระบุรายปลีกย่อย เช่น ความกว้างหน้าอก เพื่อเลือกขนาดของอังสะที่เหมาะสม เป็นต้น