บาตรพระ คือ

บาตรพระ ใช้สำหรับบิณฑบาตของพระสงฆ์ มีขนาดตั้งแต่ 7-11 นิ้ว ห้ามไม่ให้ภิกษุใช้บาตรที่ทำจากวัสดุที่มีค่า เช่น เงิน ทอง
ในปัจจุบัน วัดส่วนใหญ่อนุโลมให้ใช้บาตรที่ทำจากสแตนเลส เนื่องจากง่ายต่อการทำความสะอาดและดูแล

บาตรเคลือบ ครบชุด มีขนาด 7 นิ้ว

มีตลกบาตร 2 สี คือ สีเหลือง และ สีพระราชทาน

ประกอบด้วย

1. ขาซังกึม+ฝาซังกึม
2. สายสะพาย
3. ตลกบาตร
4. ถุงตะเคียว
5. เครื่องอัฐบริขาร (ใบมีด,หินลับมีด,เข็มด้าย,หม้อกรองน้ำ)

บาตรสแตนเลส ครบชุด ตลกบาตรสีพระราชทาน ขนาด 7-9 นิ้ว

ประกอบด้วย
1. บาตรสแตนเลส
2. ตลกบาตร
3. ฝาสแตนเลส
4. ขาหวายใหญ่
5. เครื่องอัฐบริขาร (ใบมีดโกณ,หินลับมีด,หม้อกรองน้ำ,เข็ม-ด้าย)