ขนาด ผ้าไตรจีวร
ขนาด ผ้าไตรจีวร
เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยคือต้องเลือกโดยดูจากความสูงของพระภิกษุ ซึ่งพระสงฆ์ ที่สูงประมาน 175 ซม. จะใช้ผ้าไตร ขนาด 2.0×3.0ม. และ พระสงฆ์ที่สูงประมาณ 180 ซม. ขึ้นไปมีรูปร่างใหญ่ จะใช้ผ้าไตรขนาด 2.10ม. แต่สำหรับใครที่ต้องการเลือกซื้อผ้าไตรจีวรมาถวายแก่พระภิกษุที่ไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นใคร สามารถใช้งานได้ทุกคน ก็แนะนำให้เลือกผ้าไตรจีวรที่เป็นขนาดมาตรฐาน คือ สูง 1.90ม. กว้าง 2.80ม. ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปของภิกษุสงฆ์ในประเทศไทยนั่นเอง สามารถเลือกได้ได้ที่นี่เลย จีวรผ้าโทเร หรือ จีวรผ้ามิสลิน