ประเภทผลิตภัณฑ์

ไตรครอง - ผ้าเหลือง
บาตรพระ
ย่ามพระ
ครอบไตร
เครื่องกันหนาว
อังสะพระ
ขาตั้งตาลปัตร
เสื้อนาคอุปสมบท

โชคดีสังฆภัณฑ์

จัดจำหน่ายผ้าไตรจีวรและเครื่องสังฆภัณฑ์ อาทิ บาตร ตาลปัตร ย่าม พานกฐิน เสื้อนาค ทั้งปลีกและส่ง มามากกว่า 40 ปีทั่วประเทศ โดยเริ่มจากปู่ย่า ที่ริเริ่มทำเข้ามาในธุรกิจนี้ ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมา จนมาถึงรุ่นพ่อแม่ ก็ได้ให้เรามาช่วยงานตั้งแต่เรายังเด็ก จึงได้ซึมซับเรื่องราวต่างๆ ในธุรกิจนี้ จนมาถึงยุคของการซื้อของออนไลน์ เราจึงได้เข้ามาทำอย่างเต็มตัว ได้ขยายช่องทางการขายที่เพิ่มขึ้น พร้อมกับการบริการลูกค้า ที่ดูแลลูกค้าอย่างดีเยี่ยม ทั้งเรื่องข้อมูลสินค้า และเรื่องของการส่งของ ภายในระยะเวลาอันสั้น ไม่ว่าจะพบ เจออุปสรรคมากมาย แต่ก็ไม่ย่อท้อ พร้อมปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น